SIKÇA SORULAN SORULAR
Soruların sıralaması alfabetik olarak yapılmıştır.

Kanunen yetkili emlakçıların alabileceği komisyon oranları sabitlenmiştir. Bu oran sözleşilen fiyat üzerinden alıcıdan ve satıcıdan %3’er olmak üzere sözleşme fiyatının %6’sıdır.

Askeri alanların dışında kalan gayrimenkuller için Türkiye’de herhangi bir sınırlama yoktur.

Gayrimenkul yeni olduğu sürece fiyatını inşaat firması belirler. Yeni olmayan bir gayrimenkulde ise fiyat emlakçının komisyonu hariç her yerde aynı olmalıdır. Eğer aynı gayrimenkul için sahibinden ayrı bir fiyat, emlakçıdan ayrı bir fiyat ve ilgisiz kişilerden de ayrı bir fiyat duyuyorsanız bu kişilerden ve o gayrimenkulden uzak durunuz.

634 sayılı kanuna göre kat mülkiyeti;tamamlanmış bir yapının kat,daire,iş bürosu, dükkan,mağaza,mahzen,depo gibi bölümlerinden ,ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde kurulan özel bir mülkiyet şeklidir.Buna göre;kat mülkiyeti kütüğünde tescil edilen her bağımsız bölüm,ayrı ayrı birer gayrimenkul olup,maliki tarafından müstakilen devredilebilir,rehin edilebilir,bir hakla kayıtlanabileceği gibi varislerine de aynen intikal eder.(K.M.K. m: 1,13)

- Faiz seçeneği: Kredi faizlerinde tercih şansı kazanılacak. Şuan için sadece sabit faiz uygulanmakta iken mortgage ile, değişken faizle de konut kredisi alınabilecek. Değişken faiz, banka ile önceden anlaşılacak bir endekse bağlı olarak konut kredisi taksitlerinin her ay değişmesi anlamına geliyor. Ancak aylık taksit ödemelerine tavan bir limit konularak, taksitlerin kişiyi zorlayacak bir meblağı geçmemesi sağlanıyor.

Değişken faizin ne avantajı vardır diye baktığımızda: bu faiz sisteminde bankalar, fonlama maliyeti riskini, krediyi kullanan kişiye yansıttığı için, uygulanacak aylık kredi faiz oranı düşecek. Bu da, sabit faizli konut kredilerindeki orandan daha da aşağıda bir faiz oranın uygulanacağı anlamına geliyor.

- Kişiye göre faiz oranı: Mortgage ile bankalar, ilan edilmiş faiz oranından farklı olarak, kişilere farklı faiz oranı uygulayabilecekler. Yani aynı tutarda ve aynı vadede kredi alan iki kişinin aylık ödemeleri farklı olabilecek.

Banka, kredi kullanacak kişinin gelirine, alacağı konutun özelliklerine ve mortgage (tutsat) taksit tutarına bakarak, kredi kullanıcısına bir kredi skoru verir. Bu skor kişinin kredi riskini gösterir ve banka bu riske göre kişiye daha yüksek veya alçak bir faiz oranı uygular. Mortgage (tutsat) ile kredi skoru sistemi devreye girecektir.

- Vergi avantajı : Konut kredilerinden alınan %5 oranındaki BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) mortgage kredisinden alınmayacak. Mortgage sayesinde bu kredi kalkacak ve uygulanacak reel konut kredisi faiz oranı düşecektir.
Asıl vergi avantajı olan ve diğer ülkelerde uygulanan aylık gelir vergisinden muafiyet uygulaması bizde uygulanmamaktadır. Bu sistem bizde uygulanmış olsa aylık kredi faizi tutarının aylık gelir vergisi matrahından muaf tutulması sağlanacak ve kişinin eline geçen maaş tutarında artış olacak dolayısıyla ödeyeceği taksit tutarı düşecektir.

İpotek işlemlerinde harç alınmayacak, ve kredi kapsamında hazırlanacak hukuki belgelerden damga vergisi alınmayacaktır. Böylelikle kredi alacak kişilerin, işlem masraflarında da bir nebze azalma olacaktır.

- Borcun ödenmemesi durumunda konutun satılması sistemi : Halihazırda, ipotek edilen konutun satışa çıkarılması ile ilgili gerekli düzenlemeler yeterli değil. Mortgage (tutsat) yasası ile bu konuda düzenlemeler tamamlanacak. Borcun ödenmemesi durumunda banka, konutu basiretli bir tacir gibi satacak ve borcunu tahsil ettikten sonra kalan kısmı kredi kullanan kişiye ödeyecek. Böylelikle konutun rayicinin altında satılması engellenecek.

Satış işlemi yapıldıktan sonra ise, konutun hemen tahliye edilmesi istenecek

1) Kişisel evraklar: Kimlik belgesi, ikametgah ve maaş bordrosu

2) Alınacak konuta ait evraklar: Kat mülkiyeti tapusu yada kat irtifakı tapu ve yapı kullanım izin belgesi

3) Kişisel bilgiler: Ad soyad, adres telefon, kimlik numarası, meslek - askerlik - medeni durum

4) Ek mali bilgiler ve evraklar: Otomobil modeli ve yılı, taşınmaz mülkler, gelir ve gider bilgileri

5) Zorunlu sigortalar: Hayat sigortası, konut sigortası ve DASK

1) Kredi tutarı

2) İpotek edilecek konuta ilişkin bilgiler (satış bedeli, adres...vb)

3) Toplam ne kadar anapara borcu ve faizinin ödeneceğe dair bilgi. Ayrıca diğer giderlerin dağılımı

4) Yıllık faiz oranı. Değişken faiz için ise ek olarak, baz alınacak endeksin ve uygulanacak tavan faiz oranının bilgisi

5) Ödeme planı tablosu

6) Temerrüde düşüldüğünde (ödemede gecikme yaşandığında) uygulanacak gecikme faiz oranı hakkında bilgi

7) Konut sigortalarına ilişkin bilgi

Konut bedelinin tamamını karşılayacak miktarda peşinatınız yoksa ve ileriye yönelik bir yatırım yapmak istiyorsanız; mortgage kullanarak gayrimenkul edinmek karlı bir yatırım şeklidir.

Kişi gelir belgesi ve ilgili konutun belgeleri ile bankaya başvurur.

Banka kişinin kredi taksidini ödeyip ödeyemeceğini anlamaya çalışır:
a) İlk bakılacak şey; Mortgage taksidinin, kişinin aylık gelirine oranıdır. Taksit ödemeleri aylık gelirin bankaca belirlenen oranını geçerse muhtemelen banka onaylamayacaktır.
b) İkinci bakılacak şey; Kişinin ödediği toplam aylık ev yaşam gideri ve mortgage taksit tutarının, kişinin aylık gelire oranıdır. Bu oran bankaca belirlenen oranını geçerse banka tarafından krediye onay verilme ihtimali azalmaktadır.

Banka, kredi kartıyla işlem yapan tüm firmaların bilgi aktardığı “Kredi Derecelendirme Kuruluşu” bilgi bankasında, kişinin taksit ödemelerini düzenli olarak yapıp yapmadığını araştırır. (Yani kişisel finans karnenizi inceler)

Banka tüm bu incelemeler sonunda, kişiye bir kredi skoru – puanı verir. Bu skor, kişinin kredi riskini gösterir ve hangi faiz oranından kredi alacağını belirler. Mortgage sisteminde, aynı vadede ve tutarda kredi alan iki farklı kişiye, farklı faiz oranları uygulanabilir.

Finans kuruluşu, “Değerleme Danışmanlık Firması” aracılığıyla kredi talep edilen evin değerini tespit ettirir.

Banka, evin değerini tespit ettirdikten ve kişinin başvurusunu inceledikten sonra krediye onay verir veya reddeder.

Bir tür gayrimenkul finansman sistemi olan “Mortgage”, kelime anlamı olarak “İpotek Teminatı” ifadesine karşılık gelmektedir. Söz konusu sistemin genel işleyişi, finans kuruluşlarının konut sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli kredi kullandırması ve kullandırdıkları bu uzun vadeli kredilerin teminatını oluşturmak üzere satın alınan konutlar üzerine ipotek tesis etmesi şeklinde özetlenebilir. Sistem, konut edinmek için yeterli birikimi bulunmayanlara kira öder gibi aylık ödemeler yaparak konut sahibi olma imkanı sunduğu için, toplumların refah seviyesinin yükselmesinde önemli bir role sahiptir.

Mortgage, insanların kolayca hatta kira öder gibi ev almalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir Gayrimenkul Finansman sistemidir. Mortgage konut kredisi değildir hukuki bir evraktır.

Bu evrak, finans kuruluşundan aldığınız konut kredisine karşılık, evinizi ipotek eden ve sizden, borcunuzu ödeme taahüdü alan kıymetli bir dokümandır. Bu evrakın amacı ise konut kredisinin güvence altında tutulmasıdır. Bu evrak ile finansman kuruluşu, ödemediğiniz borca karşılık, ipotekli konutu satışa cıkarıp ve kalan borcu tahsil etme hakkına sahip olmaktadır.

Portföydeki seçenek sayısı, birkaç inşaat firması arasından değişik kalite ve fiyat seçenekleri gibi maddelerden tutun da uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile müşterilerimize verdiğimiz destek ve hizmetler size inanılmaz avantajlar sağlar. Bazen pazarlıkta size bize verdiğiniz komisyonun kat kat be fazlasını kazandırabiliriz.

Evet, bize veya bir avukata bir vekaletname verirseniz, işlemler sonunda gayrimenkulun tapusunda kendi adınız olacaktır.

  Danışma Hattı
+90 534 033 88 88

Çalışma Saatleri
Hafta İçi : 08.00 ile 19.00 arası
Cumartesi : 08.00 ile 19.00 arası
© 2016, Bu sitenin tüm hakları MyKanguru Emlak firmasına aittir.
Sitedeki bilgiler ve resimler herhangi bir amaçla başka bir sitede kullanılamaz.